TRABZON BÖLGESİ
( Artvin, Bayburt, Gümüşhane, Rize,Trabzon )
VETERİNER HEKİMLERİ ODASI BAŞKANLIĞI
2024 YILI
MUAYENEHANE ASGARİ ÜCRET TARİFESİ
           
       
  BÜYÜKBAŞ KÜÇÜKBAŞ
1 MUAYENE ÜCRETLERİ 1200.00 TL 750.00 TL
2 SUNİ TOHUMLAMA 1200.00 TL 750.00 TL
3 PROLAPSUS VAGİNA (Reddetme) 2500.00 TL 1500.00 TL
4 PROLAPSUS UTERİ 4000.00 TL 1500.00 TL
5 RETENTİO SECUNDİNARUM 2500.00 TL -
6 GÜÇ DOĞUM 4000.00 TL 2000.00 TL
7 GEBELİK TEŞHİSİ (Ultrason) 1500.00 TL 1200.00 TL
8 GEBELİK TEŞHİSİ (Rektal) 1000.00 TL -
9 SEZARYAN 7500.00 TL 3000.00 TL
10 RUMENATOMİ - ABDOMEN OP. 7500.00 TL 3000.00 TL
11 İNTRAVENÖZ ENJ. 300.00 TL 250.00 TL
12 İNTRAMUSKULER ENJ. 200.00 TL 100.00 TL
13 AŞI TATBİKLERİ 150.00 TL 100.00 TL
14 BURDİZO PENSİ İLE KASTRASYON 1500.00 TL 750.00 TL
15  RAPOR DÜZENLEME-REÇETE 500.00 TL 500.00 TL
           
 
TRABZON BÖLGESİ
 
( Artvin, Bayburt, Gümüşhane, Rize,Trabzon )  
VETERİNER HEKİMLERİ ODASI BAŞKANLIĞI  
           
2024 YILI  
EV ve SÜS HAYVANLARI  
ALT SINIR ÜCRET TARİFESİ  
           
    KEDİ KÖPEK  
1 Muayene - Konsultasyon 750.00 TL 750.00 TL  
2 Yazışma - Rapor Düzenleme 500.00 TL 500.00 TL  
3 Rabies (Kuduz) 500.00 TL 500.00 TL  
4 DHPPİ+L - DHPL - DP (Köpek Karma Aşıları) - 900.00 TL  
5 Corona Virus - 900.00 TL  
6

Bordatella Bronchiseptica Bacterin

(Kennel Cough)

- 900.00 TL  
7 Borelia Burgdorferi - 1200.00 TL  
8 FVRCP ( Kedi Karma Aşıları ) 900.00 TL -  
9 FeLV (Kedi Lösemi Aşısı) 1200.00 TL -  
10 FIV ( Kedi İmmun Yetersizlik Hastalığı ) 1200.00 TL -  
11 Microsporum Canis (Mantar Hastalığı) 1500.00 TL 1500.00 TL  
12 İmmun Sisten Aktivatörü Uygulama  1200.00 TL 1200.00 TL  
13 PCHR (Kedi karma ve kuduz aşısı) 1400.00 TL    -  
           
           
AÇIKLAMALAR  
1- Kanatlı kümes hayvanı muayene 300,00 TL, Balık muayene havuz başına 750,00 TL , Arı muayene kovan başına 300,00 TL, Yabani memeli hayvan muayene 500,00TL, Egzotik - Yabani kanatlı hayvanı muayene 500,00 TL'dir.  
 
2- Muayene ücret; gebe hayvanlarda %30, Resmi tatil günleri ve gece %50 fazladır. Kontrol (10 günden sonra ) ücretlidir.  
3- 10'dan fazla büyükbaş, küçükbaş ve kanatlı kümes hayvanlarının muayenesinden, %40 oranında muayene ücreti indirimi yapılır.
4- Her müdahalede kullanılan malzeme, ilaç, aşı, narkoz, sperma, pansuman vs. ve yol gideri ücrete ilave edilir.
5- Kamu kurum ve kuruluşlarının aşılama, küpeleme, suni tohumlama gibi ihalelerinde Odanın yeniden belirleyeceği ücretlendirme esas alınır.  
6- Damızlık değeri olmadığına dair kesim raporu hayvan başına 200 TL'dir.
7- FİYATLARA KDV DAHİLDİR.
8-  Asgari Ücret Tarifesine uymak zorunlu olup, uymayanlar hakkında 6343 sayılı kanun kapsamında yasal işlem yapılacaktır.  
               
               
   
I. MUAYENE VE KLİNİK İŞLEMLER
MUAYENE ve KONSULTASYONLAR
KEDİ 

KÖPEK
Genel Muayene 750 TL 750 TL
Yazışma, Rapor Düzenleme Ücreti 500 TL 500 TL
     
Muayene (Kafes Kuşları) 300 TL
Muayene (Sürüngenler) 500 TL
Muayene (Kemirgenler) 500 TL
     
MUAYENE SONRASI KLİNİK İŞLEMLER KEDİ 

KÖPEK

Anal Keselerin Temizlenmesi 500 TL 500 TL
Korneal Fluoresin Uygulama 500 TL 500 TL
Shirmer Göz Yaşı Testi 500 TL 500 TL
Enjeksiyon (Subkutan) 250 TL 250 TL
Enjeksiyon (İntramuskuler) 250 TL 250 TL
Enjeksiyon (İntravenoz) 400 TL 400 TL
Karın İçi Sıvı Drenajı 600 TL 600 TL
Dişi İdrar Yolları Sondalama 500 TL 500 TL
Erkek İdrar Yolları Sondalama 750 TL 900 TL
Erkek İdrar Yolları Sondalama (Flutd) 900 TL -
Sistosentez İle Örnek Alınması 450 TL 600 TL
Yara Temizleme (Basit) 500 TL 500 TL
Yara Temizleme (Komplike) 600 TL 600 TL
Pansuman Uygulama 500 TL 500 TL
Kulak Temizleme, Yıkama, İlaç Uygulama 500 TL 500 TL
Enema (Lavman) 600 TL 750 TL
Hospitalizasyon, Tam Gün (Günlüğü) 500 TL 600 TL
Ağızdan İlaç İçirme 100 TL 100 TL
Beslenme Sondası Uygulama (Nasogastrik) 500 TL 600 TL
Beslenme Sondası Uygulama (Özefagotomi ile) 750 TL 900 TL
Oksijen Tedavisi (Yarım saat) 500 TL 500 TL
Kulaktan Yabancı Cisim Çıkarma 600 TL 750 TL
Burundan Yabancı Cisim Çıkarma 600 TL 750 TL
Tırnak Kesme 250 TL 400 TL
Mikroçip İmplantasyonu 500 TL 500 TL
Ötanazi 3.000 TL 4.000 TL
     
SIVI TEDAVİSİ KEDİ 

KÖPEK

Kan Transfüzyonu 1.500 TL 2.000 TL
Donör Kan Alımı 750 TL 750 TL
Parenteral Sıvı Tedavisi (Damar içi verilen ek ilaçlar hariç) 600 TL 750 TL
Subkutan Sıvı Tedavisi 300 TL 450 TL
Anjiokat Uygulama 400 TL 500 TL
Anjiokat Yenileme 300 TL 400 TL
     
LABORATUVAR İŞLEMLERİ KEDİ 

KÖPEK

Kan Alımı 400 TL 400 TL
Kan Glukoz Testi (Stripile) 400 TL 400 TL
Kan Serum Biyokimyasal Testi (Her birim) 450 TL 450 TL
Kan Sayımı (Hemogram) 750 TL 750 TL
İdrar Muayenesi (Strip) 400 TL 400 TL
KUDUZ TİTRASYON (laboratuvar ücreti hariç) 3.500 TL 3.500 TL
AŞILAMALAR ve ANTİPARAZİTER UYGULAMALAR KEDİ  KÖPEK
Rabies (Kuduz) 500 TL 500 TL
DHPPİ+L - DHPL - DP (Köpek karma aşıları) - 900 TL
Corona Virus - 900 TL
Bordetella Bronchiseptica Bakterin (Kennel cough) - 900 TL
Borrelia Burgdorferi (Lyme hastalığı) - 1.200 TL
FVRCP (Kedi karma aşıları) 900 TL -
FeLV (Kedi lösemi virus) 1.200 TL -
FIV (Kedi immun sistem yetersizlik hastalığı) 1.200 TL -
Microsporum Canis (Mantar hastalığı) 1.500 TL 1.500 TL
İmmun Sistem Aktivatörü Uygulama 1.200 TL 1.200 TL
Oral Yolla Nematod-Cestod Mücadelesi (10 kg'a kadar) 300 TL 300 TL
Oral Yolla Nematod-Cestod Mücadelesi (İlave her tablet) - 250 TL
Prazikuantel İçeren Enjektabllar (10 kg'a kadar) 300 TL 300 TL
Prazikuantel İçeren Enjektabllar (10 kg'ı aşan her 5 kg için) - 250 TL
Sprey veya Dökme İlaç ile Dış Paraziter İlaçlama 250 TL 250 TL
* İlaçlı Banyo Uygulaması (Uyuz ve mantar tedavileri için) 500 TL 600 TL
*Dış Parazit İlaç Uygulaması (Damlatma preparatlar ile) 250 TL 250 TL
(* İlaç ücreti ayrıca eklenecektir)
PCHR(Kedi karma ve Kuduz aşısı) 1.400 TL -
     
     
II.TEŞHİSE YÖNELİK GÖRÜNTÜLEME VE TANI YÖNTEMLERİ
RADYOGRAFİ KEDİ 

KÖPEK

Digital Röntgen 1.000 TL 1.000 TL
Digital Röntgen Her İlave Film 600 TL 600 TL
Gastroenterografi (Pozitif kontrast) (Baryum içirme ve 3.000 TL 3.000 TL
 5', 15',30' 6.saat ve 12. saat röntgen film ücretleri ile)
Sistogram (Pozitif kontrast) 2.200 TL 2.200 TL
Endoskopi 5.000 TL 6.000 TL
     
ULTRASOUND KEDİ  KÖPEK
Ultrasound Abdominal Muayene 2.000 TL 2.000 TL
Ultrasound Jinekolojik Muayene 1.500 TL 1.500 TL
Ultrasound Kardiyolojik(EKO)Muayene 2.000 TL 2.000 TL

 

                                                                                                                                Erol SAYIN

                                                                                                                                                                    Yönetim Kurulu a.

                                                                                                                                                                             BAŞKAN