TRABZON BÖLGESİ

( Artvin, Bayburt, Gümüşhane, Rize,Trabzon )

VETERİNER HEKİMLERİ ODASI BAŞKANLIĞI

2023 YILI

MUAYENEHANE ASGARİ ÜCRET TARİFESİ

           
       

 

BÜYÜKBAŞ

KÜÇÜKBAŞ

1

MUAYENE ÜCRETLERİ

500,00 TL

300,00 TL

2

SUNİ TOHUMLAMA

500,00 TL

350,00 TL

3

PROLAPSUS VAGİNA (Reddetme)

1000,00 TL

600,00 TL

4

PROLAPSUS UTERİ

1500,00 TL

600,00 TL

5

RETENTİO SECUNDİNARUM

1000,00 TL

-

6

GÜÇ DOĞUM

1500,00 TL

500,00 TL

7

GEBELİK TEŞHİSİ (Ultrason)

500,00 TL

500,00 TL

8

GEBELİK TEŞHİSİ (Rektal)

500,00 TL

-

9

SEZARYAN

2500,00 TL

1000,00 TL

10

RUMENATOMİ - ABDOMEN OP.

2500,00 TL

1200,00 TL

11

İNTRAVENÖZ ENJ.

150,00 TL

150,00 TL

12

İNTRAMUSKULER ENJ.

100,00 TL

100,00 TL

13

AŞI TATBİKLERİ

50,00 TL

50,00 TL

14

BURDİZO PENSİ İLE KASTRASYON

750,00 TL

400,00 TL

15

RAPOR DÜZENLEME-REÇETE

200,00 TL

200,00 TL

           
           
 
         

2023 YILI

EV ve SÜS HAYVANLARI

ALT SINIR ÜCRET TARİFESİ

 

 

KEDİ

KÖPEK

1

Muayene - Konsultasyon

300,00 TL

300,00 TL

2

Yazışma - Rapor Düzenleme

200,00 TL

200,00 TL

3

Rabies (Kuduz)

300,00 TL

300,00 TL

4

DHPPİ+L - DHPL - DP (Köpek Karma Aşıları)

-

500,00 TL

5

Corona Virus

-

500,00 TL

6

Bordatella Bronchiseptica Bacterin (Kennel Cough)

-

500,00 TL

7

Borelia Burgdorferi

-

600,00 TL

8

FVRCP ( Kedi Karma Aşıları )

500,00 TL

-

9

FeLV (Kedi Lösemi Aşısı)

600,00 TL

-

10

FIV ( Kedi İmmun Yetersizlik Hastalığı )

600,00 TL

-

11

Microsporum Canis (Mantar Hastalığı)

600,00 TL

600,00 TL

12

İmmun Sisten Aktivatörü Uygulama

600,00 TL

600,00 TL

         
         
         

AÇIKLAMALAR

1-

Kanatlı kümes hayvanı muayene 100,00 TL, Balık muayene havuz başına 500,00 TL , Arı muayene kovan başına 200,00 TL, Yabani memeli hayvan muayene 300,00TL, Egzotik - Yabani kanatlı hayvanı muayene 300,00 TL'dir.

2-

Muayene ücret; gebe hayvanlarda %30, Resmi tatil günleri ve gece %50 fazladır. Kontrol (10 günden sonra ) ücretlidir.

3-

 10'dan fazla büyükbaş, küçükbaş ve kanatlı kümes hayvanlarının muayenesinden, %40 oranında muayene ücreti indirimi yapılır.

4-

 Her müdahalede kullanılan malzeme, ilaç, aşı, narkoz, sperma, pansuman vs. ve yol gideri ücrete ilave edilir.

5-

Kamu kurum ve kuruluşlarının aşılama, küpeleme, suni tohumlama gibi ihalelerinde Odanın yeniden belirleyeceği ücretlendirme esas alınır.

6-

 Damızlık değeri olmadığına dair kesim raporu hayvan başına 100 TL'dir.

7-

 FİYATLARA KDV DAHİLDİR.

8-

 Asgari Ücret Tarifesine uymak zorunlu olup, uymayanlar hakkında 6343 sayılı kanun kapsamında yasal işlem yapılacaktır.

         

 

I. MUAYENE VE KLİNİK İŞLEMLER

MUAYENE ve KONSULTASYONLAR

KEDİ

KÖPEK

Genel Muayene

300 TL

300 TL

Yazışma, Rapor Düzenleme Ücreti

200 TL

200 TL

     

Muayene (Kafes Kuşları)

100 TL

Muayene (Sürüngenler)

200 TL

Muayene (Kemirgenler)

200 TL

     

MUAYENE SONRASI KLİNİK İŞLEMLER

KEDİ

KÖPEK

Anal Keselerin Temizlenmesi

200 TL

200 TL

Korneal Fluoresin Uygulama

250 TL

250 TL

Shirmer Göz Yaşı Testi

200 TL

200 TL

Enjeksiyon (Subkutan)

100 TL

100 TL

Enjeksiyon (İntramuskuler)

100 TL

100 TL

Enjeksiyon (İntravenoz)

150 TL

150 TL

Karın İçi Sıvı Drenajı

300 TL

300 TL

Dişi İdrar Yolları Sondalama

250 TL

300 TL

Erkek İdrar Yolları Sondalama

400 TL

450 TL

Erkek İdrar Yolları Sondalama (Flutd)

450 TL

-

Sistosentez İle Örnek Alınması

200 TL

250 TL

Yara Temizleme (Basit)

250 TL

250 TL

Yara Temizleme (Komplike)

350 TL

350 TL

Pansuman Uygulama

200 TL

200 TL

Kulak Temizleme, Yıkama, İlaç Uygulama

200 TL

200 TL

Enema (Lavman)

250 TL

350 TL

Hospitalizasyon, Tam Gün (Günlüğü)

250 TL

300 TL

Ağızdan İlaç İçirme

50 TL

50 TL

Beslenme Sondası Uygulama (Nasogastrik)

200 TL

250 TL

Beslenme Sondası Uygulama (Özefagotomi ile)

400 TL

500 TL

Oksijen Tedavisi (Yarım saat)

200 TL

200 TL

Kulaktan Yabancı Cisim Çıkarma

250 TL

300 TL

Burundan Yabancı Cisim Çıkarma

300 TL

350 TL

Tırnak Kesme

100 TL

150 TL

Mikroçip İmplantasyonu

250 TL

250 TL

Ötanazi

750 TL

900 TL

     
     
     

SIVI TEDAVİSİ

KEDİ

 

KÖPEK

Kan Transfüzyonu

750 TL

750 TL

Donör Kan Alımı

300 TL

300 TL

Parenteral Sıvı Tedavisi (Damar içi verilen ek ilaçlar hariç)

300 TL

350 TL

Subkutan Sıvı Tedavisi

150 TL

150 TL

Anjiokat Uygulama

200 TL

200 TL

Anjiokat Yenileme

150 TL

150 TL

     

LABORATUVAR İŞLEMLERİ

KEDİ

KÖPEK

Kan Alımı

150 TL

150 TL

Kan Glukoz Testi (Stripile)

150 TL

150 TL

Kan Serum Biyokimyasal Testi (Her birim)

200 TL

200 TL

Kan Sayımı (Hemogram)

400 TL

400 TL

İdrar Muayenesi (Strip)

250 TL

250 TL

     

AŞILAMALAR ve ANTİPARAZİTER UYGULAMALAR

KEDİ

KÖPEK

Rabies (Kuduz)

300 TL

300 TL

DHPPİ+L - DHPL - DP (Köpek karma aşıları)

-

500 TL

Corona Virus

-

500 TL

Bordetella Bronchiseptica Bakterin (Kennel cough)

-

500 TL

Borrelia Burgdorferi (Lyme hastalığı)

-

600 TL

FVRCP (Kedi karma aşıları)

500 TL

-

FeLV (Kedi lösemi virus)

600 TL

-

FIV (Kedi immun sistem yetersizlik hastalığı)

600 TL

-

Microsporum Canis (Mantar hastalığı)

600 TL

600 TL

İmmun Sistem Aktivatörü Uygulama

600 TL

600 TL

Oral Yolla Nematod-Cestod Mücadelesi (10 kg'a kadar)

150 TL

150 TL

Oral Yolla Nematod-Cestod Mücadelesi (İlave her tablet)

-

100 TL

Prazikuantel İçeren Enjektabllar (10 kg'a kadar)

150 TL

150 TL

Prazikuantel İçeren Enjektabllar (10 kg'ı aşan her 5 kg için)

-

100 TL

Sprey veya Dökme İlaç ile Dış Paraziter İlaçlama

100 TL

100 TL

* İlaçlı Banyo Uygulaması (Uyuz ve mantar tedavileri için)

200 TL

250 TL

*Dış Parazit İlaç Uygulaması (Damlatma preparatlar ile)

100 TL

100 TL

(* İlaç ücreti ayrıca eklenecektir)

     
     
     
     
     

II.TEŞHİSE YÖNELİK GÖRÜNTÜLEME VE TANI YÖNTEMLERİ

RADYOGRAFİ

KEDİ

KÖPEK

Digital Röntgen

500 TL

500 TL

Digital Röntgen Her İlave Film

300 TL

300 TL

Gastroenterografi (Pozitif kontrast) (Baryum içirme ve 5', 15',30'

1.500 TL

1.500 TL

6.saat ve 12. saat röntgen film ücretleri ile)

Sistogram (Pozitif kontrast)

1.000 TL

1.000 TL

 

 

 

 

 

 

ULTRASOUND

KEDİ

KÖPEK

Ultrasound Abdominal Muayene

750 TL

750 TL

Ultrasound Jinekolojik Muayene

750 TL

750 TL

                                                                                                                                Erol SAYIN

                                                                                                                                                                    Yönetim Kurulu a.

                                                                                                                                                                             BAŞKAN