TÜRKİYEDE VETERİNER HEKİMLİĞİ EĞİTİM VE ÖĞRETİMİNİN TARİHÇESİ

 •Türkiye'de ilk Veteriner Hekimliği öğretimine 1842 yılında Godlewsky isimli prusyalı bir askeri veteriner tarafından İstanbul'da 12 öğrenci ile başlamıştır.
•Öğretim süresi 3 yıldı.
•Dersler 1849'da Maçka'daki Harp Okulu'nda, 1853'te Taşkışla'da, 1873'te Galatasaray'daki Askeri Tıp Okulu'nda verildi.
•1886'da ilk Baytar Rüştiyesi teşkil edildi. • Bu Rüştiye'yi bitiren öğrenciler Çengelköy'deki askeri İdadiye, oradan da Baytar Mektebine gitmeye hak kazanıyorlardı.
•Baytar Mektebi 1905'te Haydarpaşa semtinde yeni inşa edilen Tıp Mektebi binasının bir kanadına nakledildi.
•Diğer yandan 1889'da ilk sivil Veteriner Mektebi kuruldu. İlk mezunlarını 1893'te verdi. Bunlar arasında şair Mehmet Akif Ersoy da bulunuyordu.
1894'te İstanbul'da Mülkiye Baytar Mekteb-i Alisi kuruldu.
•1909'da ilk olarak bir Veterinerler gurubu Avrupa'ya 2 yıllık ihtisasa gönderildi.
•1920'de sivil ve askeri Veteriner Mektepleri "Baytar Mekteb-i Alisi" adı altında birleştirilerek selimiye'deki binalara nakledildi.
•1928'de okulun adı "Yüksek Baytar Mektebi" şeklinde değiştirildi.
•1933'de istanbul'daki Mektep, "Baytar Fakültesi" adı altında Ankara'ya taşındı. Ve öğretim modern tesislerle daha iyi bir şekilde yapılmaya başlandı.
•1937 Haziranında "Baytar" deyimi yerine "Veteriner Hekim" deyimi kabul edildi. Baytar Fakültesinin adı da Veteriner Fakültesi oldu.
•1934 yılında bilimsel terimlerde arapçadan latinceye geçildi.
•1939'da öğretim süresi 5 yıla çıkarıldı.
•1948'de Veteriner Fakültesi Ankara Üniversitesi bünyesine alındı.
•Daha sonra 1960 yıllardan günümüze kadar sırasıyla Elazığ, İstanbul, Bursa, Konya, Van, Kars, Aydın, Burdur, Diyarbakır, Urfa, Hatay, Kırıkkale, Afyon ve Kayseri illerinde Veteriner Fakülteleri kuruldu. 
                     

                        VETERİNER HEKİM ANDI

  VETERİNER HEKİMLİĞİ MESLEĞİNİN ÜYELERİ ARASINA KATILDIĞIM ŞU ANDAN BAŞLAYARAK;
•Yaşamımı insanlık yoluna adayacağıma;
•Meslek sahibi olmamda emeği geçenlere saygı ve minnettarlığımı koruyacağıma;
•Sanatımı doğrulukla yapacağıma, mesleğimi onurlandıracağıma;
•Mesleğimin dünya ölçüsünde geliştirilmesini hedefleyeceğime; bu amaçla meslektaşlarımla tam bir anlayış ve işbirliği içinde çalışacağıma;
•Hayvan ve insan sağlığına çağdaş anlamda bir hizmet sunmayı ilke edineceğime;
•İnsan ve hayvanların ortak malı olan çevrenin korunması ve olanaklarından tüm canlıların yararlanması için çaba harcayacağıma;
•Hasta sahiplerinin duygu ve düşüncelerine saygı duyacağıma; onların sosyal durumlarını, siyasal eğilimlerini ve dini inançlarını gözetmeksizin, mesleki bilgimin gereğini yapacağıma;
•Sanatımı uygularken öğreneceğim sırları asla açıklamayacağıma;
•Bilisel yöntemlerden sapmadan; deontolojik kurallara uyarak ve etik ilkeleri gözeterek tedavi ve araştırma yapacağıma;

İnsanlığın değerleri, bilimin gerçeği, mesleğimin onuru önünde
ŞEREF SÖZÜ VERİR, AND İÇERİM.